Post image for Special Joint Service for the New Year

Special Joint Service for the New Year

by MSH on February 19, 2015

Chúc Mừng Năm Mới!

For our whole church family to celebrate the New Year together, we will hold a special joint Worship Service this Sunday, Feb 22, at 10 AM.  After the bi-lingual service will be a pot-luck lunch and a fun musical program to begin the new lunar year with a blast.  Don’t have any food to bring?  Come anyway.  There’s plenty of delicious traditional Tet food.  Remember to invite a friend!

Để cả gia đình Hội Thánh cùng Mừng Xuân với nhau, chúng ta sẽ có buổi thờ phượng chung (song ngữ) bắt đầu lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật sắp tới, 22 tháng 2.  Sau giờ thờ phượng có bữa Tiệc Tân Niên pot-luck, tiếp theo là chương trình Văn Nghệ Mừng Xuân.  Nếu không có sẵn đồ ăn xin vẫn cứ tham dự.  Xin nhớ mời thân hữu cùng đến thờ phượng Chúa nhé?

Happy New Year!