Post image for Lễ Phục Sinh 2012

Lễ Phục Sinh 2012

by MSH on March 24, 2012

Feeling like you’ve been running on empty? Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi khô cạn? Cuộc đời bạn hầu như trống vắng và thiếu ý nghĩa? Trước nền kinh tế khó khăn, việc làm hiếm hoi, vật giá leo thang, xã hội tranh chấp, gia đình căng thẳng, ai cũng phải ganh đua phấn đấu, ai cũng cảm thấy đuối sức gần như khô cạn.

Nhưng bạn có biết rằng Chúa Giê-xu có thể thay đổi mọi điều đó?  Jesus can change everything!  Chúa Giê-xu có thể làm đầy tràn cuộc sống bạn với nguồn sức mới và mang cho bạn sự an tâm, lòng vui thỏa và niềm hi vọng tuyệt vời.  Bạn có muốn đón nhận những điều này từ Chúa không?  Xin mời bạn đến tham dư buổi LỄ PHỤC SINH để tìm hiểu và để Chúa có thể biến đổi cuộc đời bạn với quyền phép kỳ diệu của Chúa.

LỄ PHỤC SINH
từ 10:00 đến 11:30 sáng
Chúa Nhật 8 tháng 4 năm 2012
tại Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Milpitas
555 Los Coches St., Milpitas, CA 95035

Sau giờ thờ phượng sẽ có buổi tiệc trà nhẹ.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI!

=========================================

XIN LƯU Ý:

  • Giờ thờ phượng lúc 10 giờ sáng chì dành cho ngày Lễ Phục Sinh này thôi
  • Các Chúa Nhật sau đó sẽ có 2 xuất thờ phượng khác nhau:  Xuất 1 bắt đầu lúc 9:45 am (bằng tiếng Anh) và xuất 2 bắt đầu lúc 11:15 am (bằng tiếng Việt)

{ 2 comments… read them below or add one }

Andy & Mylee Ho Diep April 3, 2012 at 1:33 pm

TÔN DANH CHÚA PHỤC SINH

Mùa lễ Phục sinh đến thế gian
Tình yêu Cứu Chúa thật vinh quang
Dọn mình cung kính vì ơn CHÚA
Thập tự hy sinh máu đổ tràn

Vì tội chúng con Ngài chết thay
Quyền năng vĩnh cửu thế gian này
Ba ngày phần mộ Ngài vương dậy
Đắt thắng tử thần vinh hiển thay

Chúa sống oai hùng cứu chúng ta
Tình yêu phước hạnh vui chan hòa
Hát mừng chúc tụng Tôn Danh Chúa
Vinh diệu hồng ân hưởng Phước Cha

Cung kính cùng nhau dọn tấm lòng
Rao truyền Danh Chúa ta hằng mong
Hiệp tâm chung sức trong nhà CHÚA
Vui thỏa bình an trong cõi lòng./.

Mùa Phục Sinh Tháng 4 Năm 2012
Hồ Duy Hạ

Reply

Bà Lê Văn Long April 6, 2012 at 1:00 am

CHÚA SỐNG LẠI RỒI

Chúa đã phục sinh sống lại rồi,
Ba ngày trong mộ, Ngài hứa thôi
Phá tan xiềng xích nơi âm phủ,
Ngài sống vinh quan cách rạng ngời,

Phần mộ trống không cùng vải liệm,
Xếp để gọn gàng hãy đến xem,
Đi mau về báo cùng tin ấy,
Chúa đã mất rồi chẳng ở đây!

Thiên sứ hiện ra cùng bọn họ,
Ngài sống lại rồi,mãi đừng lo,
Thô Ma xem thử tay còn dấu,
Chúa sống thật rồi hãy đến mau,

Tôn vinh mừng Chúa Ngài sống lại,
Âm phủ, trên trời Ngài quản cai,
Sự chết sự sống Ngài nắm giữ,
Vua của muôn loài CHÚA còn ai?

Hãy mau rao báo đây mạng lịnh,
Rao giảng Tin lành khắp chúng sinh,
Tin ta tội lỗi được tha thứ,
Cuộc đời có Chúa phước hiển vinh.

San Jose Ngày 5 Tháng 4 Năm 2012
Phương Nguyên

Reply

Leave a Comment