Post image for LỄ GIÁNG SINH – Dec 24, 2014

LỄ GIÁNG SINH – Dec 24, 2014

by MSH on December 18, 2014

Mùa Giáng Sinh không thể được kể là trọn vẹn cho đến khi chúng ta trở lại mục tiêu Chúa đến thế gian 2000 năm trước – để đem Tin Lành cho kẻ nghèo.  Những quà cáp nóng bỏng, những món hàng lòe loẹt, những bữa tiệc linh đình không thể mang đến cho bạn niềm vui trọn vẹn, cho đến khi bạn hòa mình vào quang cảnh nghèo hèn của đêm Giáng Sinh đầu tiên.  Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Milpitas thân ái mời bạn đến tham dự buổi Lễ Giáng Sinh lúc 7 giờ Đêm Noel, 24 tháng 12, để tìm lại mục tiêu Chúa Giáng Sinh và dự phần vào mục tiêu tuyệt vời đó.

=========================

Christmas celebration will not be complete until we return to the purpose of Christ’s birth 2000 years ago – to bring His Good News to the poor.  All the newest toys, all the glittering merchandises, all the holiday parties cannot bring you the truest joy, until you engage in the humble setting of the first Christmas night.  Grace Alliance invites you to join our Christmas Eve Worship Service, beginning at 7 pm on Dec 24, to return to the original purpose of Christ’s birth and align ourselves to that incredibly beautiful purpose.

=========================

555 Los Coches Street
Milpitas, CA 95035