Lịch Sử Hội Thánh San Jose 2 (1983-2010)

by MSH on September 1, 2010

Post image for Lịch Sử Hội Thánh San Jose 2 (1983-2010)

Bài này được viết vào tháng 4 năm 2010 để đăng trên quyển Kỷ Yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo Hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ.  Xin đăng lại trên website này để cùng nhớ lại ơn phước Chúa trên Hội Thánh.

Vài Nét Lịch Sử

 • 11-1983   Thành lập bởi cố Mục sư Nguyễn duy Xuân với khoảng 100 nguời. Địa điểm: 1710 Moorpark Ave, San Jose. Tên: Hội thánh Tin Lành Moorpark.
 • 5-1986   Dời về địa điểm 1980 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125. Đổi tên là Hội thánh Tin Lành San Jose 2.
 • 6-1987  Mục sư Nguyễn duy Xuân qua đời. Truyền đạo Phạm quang Trực quyền chủ tọa với Mục sư Nguyễn văn Phấn cố vấn.
 • 9-1988  Mục sư Trương văn Sáng chủ tọa.
 • 6-1994  Mục sư Trương văn Được chủ tọa.
 • 6-2004  Mục sư Trần thái Sơn thỉnh giảng.
 • 1-2006  Mục sư Phạm văn Hùng quản nhiệm.
 • 3-2010  Dời về cơ sở mới mua tại 555 Los Coches Street, Milpitas. Đổi tên là Grace Alliance Church (Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Milpitas).

Những Ơn Phước Đặc Biệt

 • Trải qua nhiều thăng trầm qua 26 năm, Chúa vẫn luôn hiện diện để gìn giữ Hội Thánh và dẫn đưa nhiều người đến với Ngài.  Chúa đã chữa lành cho nhiều linh hồn, gây dựng nhiều đời sống trưởng thành trong đức tin, và hiện Ngài đang đại dụng những đời sống đó trong mọi công việc của Hội Thánh.  Đặc biệt Ngài đã kêu gọi nhiều tín hữu từ Hội Thánh dâng mình hầu việc Chúa như các Mục sư Nguyễn duy Tân, Đoàn ngọc Ẩn, Bùi đức Nguyên, Phạm quang Trực, Nguyễn sanh Ngọc, Nguyễn thành An, Lê văn Kiêm và Võ văn Rông. Nhiều người khác cũng đã theo học Trường KT như Thầy Định, Cô Điệp, Cô Hạnh.
 • Chúa đã cảm động tấm lòng các tín hữu dâng hiến hàng năm rất rời rộng vào công việc truyền giáo và tương tế tại Việt Nam cũng như những nơi khác có nhu cầu.  Ngài cũng cảm động nhiều con cái Chúa góp phần phục vụ trong xã hội như cộng tác với City Team, phát ẩm thực cho người nghèo, v.v.  Cám ơn Chúa tinh thần dâng hiến và phục vụ này đã được lan truyền đến đời sống các em thiếu niên và thiếu nhi.  Hằng năm các em cũng hăng hái tham dự và góp phần vào các chương trình gây quỹ cho trẻ em nghèo đói trên thế giới (30 Hour Famine), Operation Christmas Child và thăm viếng viện dưỡng lão.
 • Cám ơn Chúa qua 26 năm Chúa đã gây dựng từng thế hệ lớn lên và hiện nay Ngài ban cho Hội Thánh một bầu không khí gần gũi và Ngài gắn bó mọi lứa tuổi (multi-generational) với sợi dây yêu thương của Ngài.
 • Gần đây nhất Chúa đã ban một ơn phước thật đặc biệt cho Hội Thánh – đó là Ngài ban cho Hội Thánh một cơ sở riêng tại địa chỉ 555 Los Coches Street, Milpitas, để làm nơi thờ phượng và gây dựng môn đồ cho Chúa.  Tất cả mọi diễn tiến tìm hiểu, thương lượng, gây quỹ, xin giấy phép, xây cất và trang bị – tất cả đều là những phép lạ mầu nhiệm mà Chúa đã dẫn đưa Hội Thánh của Ngài đi qua.  Thật Chúa là Đức Chúa Trời thành tín và đầy sự nhân từ.

Khải Tượng và Ước Mơ

 • Khải tượng của Hội Thánh là được trở nên một cộng đồng con dân Chúa, nơi mà nhiều người từ mọi bối cảnh có thể được chữa lành bởi Tin Lành, được trưởng thành trong Tin Lành, và được trang bị để truyền bá Tin Lành cho những người khác nữa.
 • Để theo đuổi khải tượng trên, Hội Thánh ước mơ có thể gom góp mọi ơn tứ, sắp đặt mọi chương trình và sử dụng mọi phòng ốc nhằm mục đích truyền bá tình yêu Chúa, tu bổ đời sống các tín hữu, và trang bị cho những người phục vụ.  Hội Thánh cũng cầu xin Chúa tiếp tục dấy lên và kêu gọi thêm nhiều đời sống dấn thân vào công trường thuộc linh để dự phần gây dựng thiên quốc Chúa.
 • Một ước mơ gần gũi hơn, đó là cầu xin Chúa cho Hội Thánh được đủ khả năng để mời thêm người hầu việc Chúa và tổ chức thêm một buổi thờ phượng bằng Anh Ngữ để đáp ứng nhu cầu những người nói tiếng Anh.

Câu Kinh Thánh Nền Tảng

Vì đã kinh nghiệm được sự ở cùng của Chúa qua mọi hoàn cảnh thăng trầm, Hội Thánh ao ước được tiếp tục nuôi dưỡng bởi sự hiện diện của Chúa, bởi ân điển và lẽ thật của Lời Ngài.  Vì thế Hội Thánh chọn câu Kinh Thánh Giăng 1:14 làm nền tảng: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt,  ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.”

Leave a Comment