Post image for Lễ Thờ Phượng Đầu Năm (Mồng Ba Tết Giáp Ngọ 2014)

Lễ Thờ Phượng Đầu Năm (Mồng Ba Tết Giáp Ngọ 2014)

by MSH on January 21, 2014

Mỗi dịp đầu năm người Việt Nam thường có tục lệ hái lộc đầu năm, ước mong cành lộc  mang về nhà nở hoa sẽ là điềm lành đến với gia đình trong năm mới.  Có một “cành lộc” chắc chắn sẽ nở hoa và mang bông trái tốt lành, đó là Lời Chúa.  Vì vậy, không có điều gì hay hơn là đi thờ phượng Chúa những ngày đầu năm, nhận lãnh “cành lộc” tốt lành đó đem về nhà để đón phước lành đến với gia đình.

Kính mời quý đồng hương cùng đến thờ phượng Chúa sáng Chúa Nhật 2 tháng 2, 2014, tức Mồng Ba Tết Giáp Ngọ.  Buổi lễ thờ phượng bắt đầu lúc 10 giờ sáng, tiếp theo là bữa Tiệc Tân Niên cùng giờ “Văn Nghệ Bỏ Túi” mừng Xuân.  Ước mong được dịp “tay bắt mặt mừng” cùng quý vị trong ngày đó!

10 giờ sáng Chúa Nhật 2 tháng 2, 2014
Grace Alliance Church
555 Los Coches Street, Milpitas, CA 95035

================================================

“Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì LỜI NÓI của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc; điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt.”  Ê-sai 55:10-13