HỌP KHOÁNG ĐẠI

by MSH on September 30, 2010

Post image for HỌP KHOÁNG ĐẠI

Chúa Nhật sắp tới đây, 3 tháng 10 năm 2010, Hội Thánh sẽ có buổi Họp Khoáng Đại ngay sau giờ thờ phượng, lúc 12 giờ trưa. Sẽ có những phần tường trình và thông cáo quan trọng liên quan đến đời sống Hội Thánh. Xin mời tất cả tín hữu và thân hữu tham dự để cùng thông cảm, góp ý và quyết tâm bước đi theo tiếng gọi của Chúa.