Happy Mother’s Day

by My-Le on May 15, 2011

Post image for Happy Mother’s Day


Người mẹ hiền từ trong Cứu Chúa
Bao che nâng đỡ giúp con mình
Vững lòng đặt để CHÚA trên hết
Phấn khởi an bình với đức tin

CHÚA sẽ ban ơn Ngày Lễ Mẹ
Món quà quý giá từ đàn con
Hiệp chung thờ phượng nơi Đền Thánh
Tình Chúa yêu thương rất vẹn toàn./.

Kính chúc những người mẹ đầy phước hạnh bên gia đình.
Nguyện Chúa ban ơn dư dật luôn
San Jose Ngày 8 Tháng 5 Năm 2011
Hồ Duy Hạ