Post image for Easter Service – March 31 2013

Easter Service – March 31 2013

by MSH on March 7, 2013

Quý đồng hương có thắc mắc Chúa ở đâu trong lúc  mình gần như đến đường cùng toàn những tuyệt vọng?  Kính mời quý vị đến tham dự buổi Lễ Phục Sinh để cùng thấy được Chúa đang ở ngay giữa chúng ta, đang đi cùng chúng ta, đang chiếu ánh sánh hy vọng vào hoàn cảnh chúng ta.  Hãy đến tìm hiểu thế nào để biết được Chúa đang đi cùng và làm sao đón nhận phước hạnh của Ngài vào cuộc đời chúng ta.

Buổi Lễ Phục Sinh sẽ được tổ chức lúc 10 giờ sáng ngày 31 tháng 3 năm 2013.  Sau buổi lễ sẽ có bữa tiệc trà để khoản đãi quý khách.

Hội Thánh Tin Lành Ân Điển xin kính mời.