Post image for Đổi Mới Trong Chúa

Đổi Mới Trong Chúa

by MSH on May 17, 2013

Làm con cái Chúa, đáng lẽ chúng ta phải kinh nghiệm được một sự đổi mới như Lời Chúa dạy, “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Nhưng tại sao chúng vẫn còn sa ngã thất bại bởi những bản tánh cũ?  Bạn có muốn kinh nghiệm được quyền phép đổi mới từ Chúa?  Mời bạn đến tham dự buổi lễ thờ phượng mỗi sáng Chúa Nhật và cùng học hỏi một loạt bài học mới với đề tài “Đổi Mới Trong Chúa“.

Loạt bài học này bắt đầu ngày 19 tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 8, dựa vào nền tảng Thánh Kinh sách Ê-phê-sô.  Đề tài “Đổi Mới Trong Chúa” cũng là chủ dề của Hội Đồng Giáo Hạt năm nay, cho nên những ai tham dự cả Hội Đồng cũng như những buổi thờ phượng tại Hội Thánh Grace Alliance Church chắc chắn sẽ kinh nghiệm được quyền phép đổi mới từ nơi Chúa.

Rất mong được cùng thờ phượng Chúa với bạn.  Nhớ mời gia đình và bằng hữu bạn nhé?