Chung Niềm Tin Họp Bên Nhau

by My-Le on May 3, 2011

Post image for Chung Niềm Tin Họp Bên Nhau

“Kính sợ CHÚA là niềm tin đứng vững
Dầu đời này luôn thử thách ai ơi!
Đặt CHÚA trên hết, tươi sáng cuộc đời
Bao hoạn nạn đi qua như gió thoảng”

Chuông đánh thức mới vừa hừng đông sáng
Dọn tấm lòng hăng hái đến nhà Cha
Hiệp một Đức tin dâng CHÚA bài ca
Mừng CHÚA sống Ngày Phục Sinh vui thỏa

Bài học quý Thánh kinh đã sáng tỏ
Câu chuyện xưa để lại cho chứng nhân
Chúng con đây là những kẻ rất cần
Tìm kiếm CHÚA để thấy lòng thanh thản

Thế gian này luôn có điều buồn chán
Nhưng CHÚA ơi! Ngài đã chịu hy sinh
Gánh hết tội ô mang trên thập hình
Chết đền tội ba ngày sau sống lại

Sáng hôm nay niềm vui mừng thơi thái
Chung niềm tin, quy tụ họp bên nhau
Nghe lời rao tiếng CHÚA gọi ban đầu
Trong yên lặng chúng con dâng hứa nguyện

Tiếng quạ kêu thôi thúc lòng rung chuyển
Cùng chúc mừng CHÚA sống lại quang vinh
Ha lê lu gia Ngài đã phục sinh
Cùng dâng CHÚA trọn tấm lòng tôn kính./.

Ngày Lễ Phục Sinh tại Nhà thờ Ân Điển Milpitas
Mục sư Phạm Hùng hướng dẫn Lu-ca 24:1-34
6 giờ sáng Ngày 24 Tháng 4 Năm 2011
Hồ Duy Hạ

Như một món quà trong ngày CHÚA SỐNG LẠI kính tặng tất cả Ông bà anh chị em trong Hội Thánh Ân Điển Milpitas.