VIETNAMESE MINISTRIES

Mục vụ tiếng Việt bao gồm các ban ngành phân chia theo tuổi đời để có những chương trình sinh hoạt thích hợp cho nhu cầu mỗi đời sống – Ban Phụ Nữ và Ban Nam Giới (từ 45 tuổi trở lên), Ban Tráng Niên (các anh chị từ 35 đến 55), và Ban Thanh Niên (từ 25 đến 40). Dĩ nhiên bạn có thể tham dự với bất cứ nhóm nào bạn cảm thấy thích hợp.

THI ĐUA NHIỆM VỤ MỘT LÒNG VÌ CHA

August 5, 2011

Hội Thánh Ân Điển Tin Lành Yêu thương đoàn kết vì danh của Ngài Ba ngày trại thật vui thay Bên nhau đoàn kết sánh vai hòa đồng Bốn nhóm thực hiện thông công Thi đua nhiệm vụ một lòng vì CHA Niềm vui hoan hỉ chung nhà Hoàn thành trách nhiệm bài ca dâng […]

Read the full article →
Thumbnail image for Hội Đồng Giáo Hạt 36

Hội Đồng Giáo Hạt 36

May 17, 2011

It was told that Dr. A. B. Simpson, founder of the Christian and Missionary Alliance, was seen holding the globe to his chest with fingers pointing to Vietnam, Laos and Cambodia, weeping and praying for the people living in darkness without the hope of the Gospel.  In the spring of 1911 God began answering that […]

Read the full article →
Thumbnail image for Mạng Lệnh Chúa Giao

Mạng Lệnh Chúa Giao

May 15, 2011

Lời chứng người chăn đã truyền rao Tình yêu Lời Chúa luôn tuôn trào Dâng mình hầu việc không lo sợ Đặt Chúa hàng đầu tâm quyết cao Mạng lệnh Chúa giao đi chứng đạo Vâng lời, trung tín truyền Tin lành Chuyên cần, chăm sóc, học lời Chúa Chia xẻ Đức tin để trọn […]

Read the full article →
Thumbnail image for Happy Mother’s Day

Happy Mother’s Day

May 15, 2011

Người mẹ hiền từ trong Cứu Chúa Bao che nâng đỡ giúp con mình Vững lòng đặt để CHÚA trên hết Phấn khởi an bình với đức tin CHÚA sẽ ban ơn Ngày Lễ Mẹ Món quà quý giá từ đàn con Hiệp chung thờ phượng nơi Đền Thánh Tình Chúa yêu thương rất vẹn […]

Read the full article →
Thumbnail image for Chung Niềm Tin Họp Bên Nhau

Chung Niềm Tin Họp Bên Nhau

May 3, 2011

“Kính sợ CHÚA là niềm tin đứng vững Dầu đời này luôn thử thách ai ơi! Đặt CHÚA trên hết, tươi sáng cuộc đời Bao hoạn nạn đi qua như gió thoảng” Chuông đánh thức mới vừa hừng đông sáng Dọn tấm lòng hăng hái đến nhà Cha Hiệp một Đức tin dâng CHÚA bài […]

Read the full article →
Thumbnail image for VIDEO: SJ2’s 25th Anniversary

VIDEO: SJ2’s 25th Anniversary

September 1, 2010

The 2nd San Jose Vietnamese Alliance Church (our previous name) reached its 25th anniversary in November 2008. We had a great celebration giving thanks to God for His faithfulness over the many ups and downs of church life. This video captured just a tiny part of our grateful heart that day.

Read the full article →